I am only a child playing on the beach, while vast oceans of truth lie undiscovered before me. Isaac Newton

 
 
 
Nume: ZAHARIA IULIANA
Data naşterii:  8.07.1974
Cetăţenie:  română
Stare civilă:  căsătorită
Studii:

Şcoala Normală Bucureşti

Facultatea de Filosofie / Universitatea Bucureşti

Doctor în Filosofie / Universitatea Bucureşti 

 
 

Experienţa profesională:

2002 – prezent            Asistent U.S.A.M.V.B.

1993 – 2002             Şcoala Nr.22 Mexic – învăţătoare, profesor Cultură Civică

 
 
Publicaţii:
 
Lucrări ştiinţifice, eseuri

 Eseu despre fericire şi CV revista Logos, nr.9/feb.1998
• Din viaţa şi învăţătura Sf. Grigorie Palama. Perspectiva isihastă, Logos, nr.10/oct.1998
• De civitate homini – Cultura civică, dimensiune umană integratoare, Rev. Şcoala sectorului 3
• Bioetica – origine, dezvoltare, orientare europeană actuală, Lucrări Ştiinţifice U.S.A.M.V.B. – Facultatea de Agricultură, Seria A, vol.XLVIII, 2005
 Obiective ale restructurări agriculturii în vederea integrării României în Uniunea Europeană (colab. E.Soare, C.Dobre), Lucrări ştiinţifice Facultatea de Agricultură/U.S.A.M.V.B. Seria A, vol.XLVIII, 2005
• Etica în domeniul biotehnologiilor agroalimentare moderne, Lucrări Ştiinţifice U.S.A.M.V.B. şi I.C.D.E.A., 2005
 Implicaţiile globalizării la nivelul conştiinţei morale, Lucrări Ştiinţifice R.A.U, 2006
• Provocări morale ale globalizării: ruta educaţională, Lucrări Ştiinţifice U.S.A.M.V.B. şi I.C.D.E.A., 2006
• Turismul durabil – turism etic, Lucrări Ştiinţifice, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală/ U.S.A.M.V.B. şi I.C.D.E.A., 2006
• Setting the Development Priorities for Romanian Agriculture as part of European Union (colab.C.Dobre), Lucrări Ştiinţifice U.S.A.M.V.B. şi I.C.D.E.A., 2007
• ...Mâncarea lui Frankenstein? Simpozionul Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară, Bacău 2007
• Filosofie la Agronomie, Simpozionul Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară, Bacău 2007
   Roşia Montană Case - Analysis from the Business Ethics' Perspective, Metalurgia International, Special Issue nr.2/ 2010
 
Materiale didactice
 
1. SĂ NE JUCĂM...DE-A SCOALA (material didactic auxiliar ciclul primar),ISBN 973-0-00819-1, Bucureşti,  1999, 71pg.
2. ÎNVAŢAM, NE JUCĂM! (material didactic auxiliar ciclul primar), co-autor A.Şofron, ISBN 973-0-00949-X, aviz M.E.N.nr.78455/7.09.1999, Bucureşti, 139 pg.
3. LITERATURĂ PENTRU COPII (manual pentru disciplină opţională ciclul primar),co-autor A.Şofron, aviz M.E.N. nr. 75416/ 29.05.2000, 90 pg. 
4. PHILEO SOPHIA (material didactic auxiliar U.S.A.M.V.B), ISBN 973-86928-0-6, Bucureşti, Coral, 2004, 120 pg.
 
 
Specializări şi calificări:

Curriculum naţional; metode şi tehnici de evaluare; management si reformă – C.C.D. Bucureşti, 1999;

Mangementul clasei, C.C.D.Bucureşti, 2000

Programul educaţional Decizia e a mea!, C.C.D.Bucureşti şi Fundaţia pentru Pluralism, 2001 - formator pentru gimnaziu 
 
Teza de doctorat: Provocări morale şi culturale ale globalizării. Cazul Europei şi al României în mod special, 2009
 
 

Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

Şcoala Democraţiei 2000

Decizia e a mea!, program educaţional naţional organizat de C.C.D. Bucureşti (absolvent 2001)